Follow by Email

joi, 28 martie 2013

HOP ŞÎ IO DI PI COLINÎ!!!

          Di pi şea de-a şăptea colinî a Ieşului hop şî io în SuperBlog: o moldoveancî jet-bejet care sî plictisăşti acasî când pruncu di 9 luni doarmi.Aşa cî, stând tătî zâua pi feisbuc, într-o zî şitesc cî şicî sî organizeazî Super Blog Spring 2013.Mă duc răbdi sî văd şî io cari-s condiţiile.Păi prima condiţie îi cî şică tre' sî ai un blog.Îl am, da' nu-s io aşa iexpertă.Oare mă primesc şî pi mini, cî şicî aişi tre' sî ştii sî scrii, nu prea conteazî partea tehnicî la care io nu prea mă prişep?Am făcut tăt şi s-o şerut şî, pân la urmî, m-o primit şî pi mini.Ş-am înşeput sî scriu cî asta-mi plaşî tari mult.Şî iotimă-s finalistî! :)
          Acu' draji domni şî donşoari şi doamni di la SuperBlog, sî ştiţi cî io tari m-aş bucura sî hiu partener la următoarea iediţie SuperBlog.Di şi?Păi îs mai multi motivi:
1. vreu mult di tăt sî mă fac şî io cunocutî, adicî sâ-mi fac blogu' cunoscut ,cî nu prea ştiu altfel cum ( v-am zâs cî la partea tehnicî îs varzî, aşa cî dacă mă băgaţi voi oleacî în samî poate or mai treşi şî alţâi în vizitî pi blogu meu);
2. vreu sî li zâc şî la şiilalţi cari vor sî partişipi data viitoare, şî cari-s aşa ca mine ( adicî înşepători) sî nu li hie fricî, dacă ştiu sî scrie totu-i în regulî; aişi asta conteazî, sî ştii sî scrii în primu rând, şî-n al doilea rând tre' sî-ţ placî tari mult şeea şi faşi;
3.io zâc cî o păreri (sau mai multi) di înşepător conteazî pentru viitorii concurenţî, mai ales cî am şi şeva iexperienţî jurnalisticî;
4.îmi plaşi sî vorghesc mult, da nu şî prost , zâc io, şî cred cî treaba asta-i tari bunî aişi la SuperBlog;
5.am idei şî cred câ-s bune, dar mai am nevoiî şî di confirmarea altcuiva; a voastrî ar hi binivenitî;
6.mi-ar plăşe sî întâlnesc şeva oameni cu cari m-am conversat pi feisbuc în timpu SuperBlogului;
7.aş pute sî fac şî nişti reclamî bună pi blogu meu câtorva sponsori ;
8.mi-ar plăşe sî faşim şî nişte întâlniri întri superblogări şî în altî părţi, nu numai în Bucureşti; di iexemplu aişi în Ieşi, la mini, alejiţi voi pi şi colinî;
9.mi-ar plăşe sî vorbesc la RadioLynx  :)
10.parcî mai ştiu sî şî dansez, aşa cî, la party-ul di la galî aş fi printri primii; hi-hi.
          A, ş-am uitat sî vă-ntreb : aveţi vreun moldovean în juriu sau ca partener? Sau io aş fi prima moldoveancî?


       

2 comentarii: